TV Asahi — Kunimatsu Shooting Feature

TV ASAHI:  Kunimatsu Shooting Feature.   Based on Keisuke Kashima’s investigative book TV Asahi Explores the truth behind the shocking 1995 shooting of Tokyo Metropolitan Police Chief Takaji Kunimatsu

Shares
Gazeta USA